Το Όραμά μας
τα λόγια τους ο σκοπός μας

 

" 50 χρόνια μεταπολίτευση "

Όλα τα χρόνια ακούμε για κράτος δικαίου, ευνομούμενη πολιτεία, ισότητα, αξιοκρατία κ.α. Έννοιες που με την χρήση τους από λάθος ανθρώπους απώλεσαν την αξία τους, έχασαν τον ορισμό τους, και έγιναν περίγελος στα αυτιά των πολιτών. Και όμως αυτό επιθυμούμε όλοι μας, να επανακτήσουν την αξία τους, να ξαναβρούν τον ορισμό τους και να εφαρμοστούν όπως αρμόζει. Αυτή είναι η ανάγκη, αυτή η επιθυμία, αυτό είναι το Όραμα και αυτό καλούμαστε να κάνουμε πράξη.

" Προοδευτικοί 50 χρόνια "

Ίδια και ίσα δικαιώματα στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, στην αξιοπρέπεια διαβίωσης.

Ίδια εφόδια στους διάφορους τομείς στην διαδρομή της ζωής από την στιγμή της γέννησης. Παιδεία με αφετηρία το ασφαλές και υγιές οικογενειακό περιβάλλον, τον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο και όλα τα επόμενα στάδια γνώσης χωρίς τεχνητά διλήμματα και εικονικά σταυροδρόμια. Ελεύθερη επιλογή κλάδου σπουδών ή ενασχόλησης.

" Ανάπτυξη 50 χρόνια "

Αυτονόητη η απασχόληση, χωρίς ανισότητες, χωρίς χρυσά παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Αφοσίωση στο παραγωγικό έργο, ορθολογικά στελεχωμένες υπηρεσίες με σκοπό την απόλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σεβασμό στο δικαίωμα της εργασίας από μητέρες, και άτομα με ειδικές ανάγκες με μέριμνα του κράτους.


Απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση κινήτρων. Πρωτογενής παραγωγή, αύξηση εξαγωγών προϊόντων και ενίσχυση διακρατικών συμφωνιών. Υποστήριξη νέων και υψηλών τεχνολογιών, απλοποίηση αδειών ευρεσιτεχνίας, αξιοποίηση γνώσεων και δυναμικού ιδρυμάτων σπουδών.

Οργάνωση του τομέα της υγείας, με κάλυψη των αναγκών σε πραγματικές θέσεις προσφοράς. Εξορθολογισμός προμηθειών, αξιοποίηση δωρεών υλικού, ένωση όλων των περιοχών με το δίκτυο υγείας, αναβάθμιση θαλάσσιας και εναέριας στήριξης, αναβάθμιση υλικού άμεσης ανάγκης και φροντίδας.

Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, υποδομές για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, ενίσχυση εθίμων και παραδόσεων, ανάπτυξη και στον χειμερινό και εναλλακτικό τουρισμό, ορθή και αποτελεσματική προώθηση των παραπάνω.

" Δημοκρατικό Τόξο 50 χρόνια "

Ορθή δικαιοσύνη, εύλογα χρονικά περιθώρια αποφάσεων, επανεξέταση της πολυνομίας, άρση διατάξεων και αποφάσεων που θίγουν το Σύνταγμα περί ισότητας πολιτών. Ιδρύματα κράτησης για σωστό σωφρονισμό ή δίκαια τιμωρία.


Επαναπατρισμό της ναυτιλίας με δράσεις στοχευμένες, ορθή εκμετάλλευση των υποδομών, προώθηση βιομηχανικών πρωτοβουλιών, αυστηρό περιβαλλοντικό και οικονομικό πλαίσιο εξόρυξης, σεβασμό στις ανάγκες των αγροκτηνοτρόφων των αλιέων και άλλους πρωτογενείς τομείς. Ανάδειξη γηγενών ποικιλιών και ρατσών και ώθηση στα εγχώρια ποιοτικά προϊόντα. Ενσωμάτωση καταναλωτικής παιδείας.

Προσαρμογή των αξιών στην πραγματική τους απεικόνιση, σεβασμό στην περιουσία, δίκαιη φορολογία με πραγματικά κριτήρια, έλεγχος όλων των εμπορικών δρόμων, ταυτοποίηση και έλεγχος όλων των προϊόντων, ορθές και πραγματικές προδιαγραφές εισαγωγών, εφαρμογή έμμεσων φόρων σε πραγματικά επίπεδα με ρεαλιστική προσέγγιση.

" Μεταρυθμίσεις 50 χρόνια "

Οργάνωση του μεταφορικού έργου με επέμβαση στις πραγματικές ανάγκες, στο δίκτυο, τις αξίες, το κόστος, την ποιότητα, τους ελέγχους. Ανάδειξη των μέσων μαζικής μεταφοράς με οργάνωση στον διοικητικό, τον οργανωτικό και παραγωγικό τομέα, με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, ανθρώπινες συνθήκες, αξιοπιστία οχημάτων και διαδρομών, άριστη εξυπηρέτηση.


Δημιουργία αυστηρότερου πλαισίου διαγωνισμών, κόστους, πλήρους διαφάνειας, γνωστοποίησης δεδομένων, εκμετάλλευση εγχώριου δυναμικού και μηχανών, σεβασμό στον τοπικό χαρακτήρα των έργων.

Ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδες, υποστήριξη αθλητών και αποστολών, έλεγχος επαγγελματικού αθλητισμού, εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, οργάνωση χώρων άθλησης, διοργάνωση διεθνών αγώνων.

" Κόκκινες Γραμμές 50 χρόνια "

Συνέχεια του κράτους στην εξωτερική πολιτική, σεβασμό στις συμφωνίες που είναι προς όφελος της Ελλάδας, εφαρμογή διεθνών κανόνων, οριοθέτηση ζωνών, αυστηρή διαφύλαξη εθνικού χώρου, αποτροπή αλυτρωτικών διαθέσεων και σκέψεων, προσδιορισμό του μεταναστευτικού, ενίσχυση της θέσης μας στους διεθνείς οργανισμούς, ενίσχυση του ρόλου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενέργειες ακύρωσης στην πράξη αλλά και στους τύπους της κατάπτυστης ''προδοσίας των Πρεσπών'' με άξονα τα 19 σημεία δράσης που εξαγγέλθηκαν.

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των σωμάτων ασφαλείας με στόχευση στην ασφάλεια των πολιτών και του κράτους, τον σεβασμό στον πολίτη, ακύρωση διατάξεων που αποδυναμώνουν τα σώματα, αναβάθμιση υλικών, ενίσχυση σώματος έκτακτων αναγκών, μηδενισμό της καταστολής. Κατάργηση εξουσιών που ενισχύουν την διαφθορά, ρεαλιστική προσέγγιση στον ελεγκτικό τομέα, αναβάθμιση συνεργασίας με άλλους σχετικούς φορείς.

" δεν περιμένουμε ούτε μία ακόμη μέρα
για να εφαρμόσουμε τα παραπάνω "