ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1 Το παρόν καταστατικό έχει την μορφή του προσωρινού. Τα όργανα, οι αρμοδιότητες, οι διεργασίες, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και από τις προτάσεις που θα γίνουν.

6.2 Στο παρών καταστατικό μπορούν να γίνουν βελτιώσεις που θα αποφασίζονται από αρμόδια ως προς αυτό όργανα.

6.3 Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στα άρθρα που χαρακτηρίζονται ΄΄Αναλλοίωτο΄΄. Όποια παραβίαση των άρθρων με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό επιφέρει άμεσες εξελίξεις όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό άρθρο. Αναλλοίωτο

6.4 Όποιες αλλαγές προκύψουν θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης. Σε όποια άλλη περίπτωση δεν θα πρέπει να εναντιώνεται σε αυτές. Αναλλοίωτο

6.5 Το παρών θα ενισχύεται στην δομή του παράλληλα με την απόκτηση δυναμικής από τα μέλη. Έως και το πρώτο συνέδριο που θα εξαγγελθεί από τον Ιδρυτή, αλλαγές, διορθώσεις και στελέχωση θα γίνονται από τα μέλη όπως ορίζεται σε σχετικό άρθρο.

6.6 Το αναλογικό αρχείο καταγραφής των Μελών θα βρίσκεται στην κατοχή του Ιδρυτή και δεν θα δημοσιεύεται εκτός και εάν το Μέλος το επιθυμεί. Για την εγγραφή του θα απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής, η γνησιότητα της υπογραφής, η καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Εναλλακτικά θα γίνεται και η χρήση ψευδόνύμου για απόκρυψη της ταυτότητάς του από κοινή θέα, χωρίς όμως να μπορεί να συμμετέχει σε ανάλογες θέσεις. Το ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις που μέλος του αυτόβουλα ενεργήσει και είναι παράνομες.

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 6 από 6