ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 Για όλες τις αποφάσεις και λοιπές πράξεις ενημερώνεται ο πρόεδρος που αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτών. Αναλλοίωτο

5.2 Συμβούλιο

5.2.1. Οικονομικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Ιδρυτής και πρόεδρος προσωρινά. Για όλες τις θέσεις ισχύει η παράγραφος ( 3.4.7 )

5.2.2. Έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του νομικού προσώπου του χώρου, τα οικονομικά, και την υπόσταση ως οργανισμό. Δεσμεύουν και δεσμεύονται με τις πράξεις, τις αποφάσεις και την υπογραφή τους.

5.2.3. Η θητεία τους δεν προσδιορίζεται προς το παρών. Δύναται να προσβληθεί από την επιτροπή λογοδοσίας, από οικειοθελή ανάγκη, από έκτακτη ανάγκη.

5.3 Οικονομικά

5.3.1. Έσοδα μπορούν να προκύπτουν από πάσης φύσης νόμιμες ενέργειες.

5.3.2. Τα οικονομικά στοιχεία βρίσκονται ανά πάσα ώρα και στιγμή στην διάθεση όλων των οργάνων, των μελών. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ότι έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα τρίτων εκτός και εάν με γραπτή δήλωσή τους το επιθυμούν οι ίδιοι.

5.3.3. Η οικονομική συμβολή θα ορίζεται σε ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες που θα δημιουργούνται, και από τον προσδιορισμό των μελλοντικών εξόδων και θα εισηγείται από την επιτροπή οικονομικών στην διοίκηση.

5.3.4. Οι εκλεγμένοι βουλευτές υποχρεώνονται να συμβάλουν με το 30% της αμοιβής των. Αναλλοίωτο

5.3.5. Οι αμοιβόμενοι υποχρεώνονται να συμβάλουν με το 10% της αμοιβής των, ποσό που θα διατίθεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία.

5.3.6. Εκτός των στελεχών σε θέσεις ευθύνης, οι υπάλληλοι του χώρου θα προσλαμβάνονται με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, και δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα αυτής. Αναλλοίωτο

5.3.7. Η παραπάνω παράγραφος ( 5.3.6 ) αναφέρεται για να μην υπάρξουν φαινόμενα κομματικής σχέσης και εξάρτησης.

5.3.8. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι θα επιλέγονται απαραίτητα με αντικειμενικά κριτήρια και θα είναι ενεργά μέλη του πολιτικού αυτού χώρου. Αναλλοίωτο

5.3.9. Η όποια χορηγία δεν αποφέρει κανένα πλεονέκτημα στον χορηγό. Αναλλοίωτο

5.3.10. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία.

5.3.11. Δεκτά θα γίνονται δάνεια από μέλη με το ελάχιστο βασικό επιτόκιο.

5.3.12. Δανεισμός από τραπεζικά ιδρύματα δεν θα γίνεται για κάλυψη παγίων εξόδων. Αναλλοίωτο

5.4 Στελέχωση

5.4.1. Η στελέχωση θα αποφασίζεται από το συμβούλιο.

5.4.2. Οι θέσεις θα δημιουργούνται από τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται.

5.4.3. Το δυναμικό θα απαρτίζεται από μέλη του χώρου που θα έχουν σχέση με το έργο που θα αναλαμβάνουν. Έμμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες δεν θα είναι προτεραιότητα, εκτός ανάγκης.

5.4.4. Ο μισθός αυτών θα προσδιορίζεται από την φύση της παροχής εργασίας και θα κινείται σε πλαίσια της κοινωνίας. Η μισθοδοσία των στελεχών θα κρίνεται από την πλήρη ή μή απασχόληση του στελέχους, για την κάλυψη της αναπλήρωσης των πόρων του. Τα έξοδα που προκύπτουν για ενέργειες του χώρου θα καλύπτονται από τον πολιτικό χώρο.

5.5 Διοικητικός Τομέας

5.5.1. Ο Διευθυντής είναι το πρόσωπο που επιμελείται την λειτουργία του χώρου ώς οργανισμό. Συντονίζει το νομικό, οικονομικό, λειτουργικό και όποιον άλλον τομέα σχετικό με την ομαλή λειτουργία του χώρου, σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη.

5.6 Οικονομικός Τομέας

5.6.1. Ο Διευθυντής είναι το πρόσωπο που έχει την πάσης φύσης ενασχόληση με τα οικονομικά του χώρου, τις προβλέψεις, τους προϋπολογισμούς.

5.7 Εφαρμοστικός Τομέας

5.7.1. Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο που ασχολείται με την εφαρμογή των αποφάσεων, τον διαμοιρασμό εργασιών και την πάσης φύσης ενημέρωση.

5.8 Μέλη

5.8.1. Μπορούν να συμμετέχουν πρακτικά κατά την φύση των υποχρεώσεων. Είναι το σημείο επαφής για προτάσεις εκτός διοίκησης προς αυτή.

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 5 από 6