ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Μέλη

4.1.1. Μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Έλληνες το γένος. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την επιτροπή Δεοντολογίας εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αναλλοίωτο

4.1.2. Συμμετέχουν σε αποφάσεις του Συνεδρίου, στελεχώνουν όργανα, και εκφέρουν άποψη κάθε ώρα και στιγμή.

4.1.3. Ακολουθούν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζεται.

4.1.4. Απολογούνται και καταγγέλλουν όποτε αυτό έχει βάση τεκμηριωμένη.

4.2 Φίλοι

4.2.1. Μπορούν να είναι όλοι οι Έλληνες το γένος. Μπορούν να εκφέρουν άποψη και προτάσεις. Μπορούν να παρατηρούν οτιδήποτε παρεκκλίνει των αρχών. Μπορούν να παραμένουν ανώνυμοι εάν το επιθυμούν. Αναλλοίωτο

4.3 Συμμετοχή

4.3.1. Έχουν τα μέλη, οι φίλοι, και όλοι όσοι έχουν άποψη ή λόγο να εκφέρουν, ανεξαρτήτου ιδιότητας ή πολιτικής τοποθέτησης.

4.4 Νέοι

4.4.1. Δεν υπάρχει επίσημα οργανωμένη νεολαία του χώρου αλλά ώς μέλη μπορούν να έχουν ενεργή συμμετοχή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ή και να δημιουργούν σύνολα και να προωθούν τις προτάσεις τους. Αναλλοίωτο

4.4.2. Ανεξάρτητες απόψεις νέων, ατομικά ή ομαδικά θα μπορούν να κατατεθούν και να παρουσιαστούν σε όλα τα όργανα.

4.4.3. Νέοι θεωρούνται οι μή έχοντες δικαίωμα εγγραφής ως μέλη λόγω ηλικίας. Αναλλοίωτο

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 4 από 6