ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΧΕΣ

2.1 Σκοπός

1) είναι η εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Αναλλοίωτο

2) είναι η έκφραση των αναγκών των πολιτών. Αναλλοίωτο

3) είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης με δημοκρατικά μέσα όπως αυτά αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα και την νομοθεσία. Αναλλοίωτο

2.2 Στόχος

  1. είναι ο σεβασμός στην ελεύθερη διατύπωση χωρίς περιορισμούς ή πάσης φύσης κομματική πειθαρχία. Αναλλοίωτο
  2. είναι ο σεβασμός στις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης Αναλλοίωτο
  3. είναι ο σεβασμός στις κοινωνικές αξίες. Αναλλοίωτο
  4. είναι η δομική διάρθρωση της χώρας που θα υπηρετεί ορθά όλες τις αξίες που ορίζονται στο κοινωνικό σύνολο. Αναλλοίωτο
  5. είναι η υπεύθυνη στάση σε όλα χωρίς προκαταλήψεις, διαχωρισμούς, αιφνιδιασμούς, λογοπαίγνια, εξαπάτηση, και παντός τύπου εξαιρέσεις. Αναλλοίωτο

2.3 Διευκρινήσεις

2.3.1. Το παρόν καταστατικό διαμορφώνεται κατά τρόπο που θα αποφύγει τυχόν κακόβουλες ή εκ του πονηρού πράξεις προσπάθειας αλλοίωσης του προορισμού αυτού του πολιτικού χώρου. Αναλλοίωτο

2.3.2. Συμπεριφορές εγκάθετων με στόχο την δημιουργία εντάσεων και απώτερο σκοπό την ρήξη θα απορρίπτονται άμεσα. Αναλλοίωτο

2.3.3 Συμπεριφορές αλαζονικές και μακριά από τις αξίες που πρεσβεύει η Ιδρυτική Διακήρυξη θα απομονώνονται άμεσα. Αναλλοίωτο

2.3.4 Τα παραπάνω εγγράφονται λόγω της ήδη διαμορφωμένης αντίληψης και πρακτικών που χαρακτηρίζουν το πολιτικό σκηνικό όλα τα χρόνια. Επίσης για να ενισχυθεί η ιδιότητα του πολιτικού και των συμμετεχόντων ως φυσικός προορισμός, που είναι θέσεις ευθύνης και όχι καριέρας ή εξουσίας. Αναλλοίωτο

2.3.5 Η προσφώνηση και η αναγραφή της ιδιότητας του προέδρου καθώς και όλων των οργάνων του πολιτικού χώρου ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θα γίνεται με πεζά γράμματα για να ορίζεται έτσι και να υπενθυμίζεται η θέση αυτών η οποία είναι η υπηρεσία στην ιδέα της Ιδρυτικής Διακήρυξης και η εργασία για την υλοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας ως πρώτος υπηρέτης στην πρώτη γραμμή. Η αναφορές στην Ιδρυτική Διακήρυξη και τον Ιδρυτή θα γίνονται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο ως ανώτερη ιδέα για το μεν πρώτο, για το δε δεύτερο ως αρχικό εκφραστή υλοποίησης αυτής. Οι αναφορές προς τον Ιδρυτή δεν θα ακολουθούνται από ονομαστικό προσδιορισμό. Σε όποια περίπτωση χρήσης ονομαστικής αναφοράς θα χρησιμοποιείται το Έλληνας Πολίτης. Αναλλοίωτο

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 2 από 6