ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Ο πολιτικός χώρος ιδρύθηκε με την κατάθεσή της δήλωσης ίδρυσης ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου την 09/02/2016 από τον Ιδρυτή και πρόεδρο, Δημήτρη Θώδη.

1.2 Ο τίτλος του είναι

Όραμα Αναγέννησης Ελλάδος
και προφέρεται ως

ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ

1.3 Το έμβλημα είναι ένα θαλάσσιο σκάφος, βάρκα, με ιστίο σε ιστό.

1.4 Η έδρα του βρίσκεται στον Πειραιά. Η διεύθυνσή του είναι μεταβαλλόμενη και κινείται παράλληλα με την εξέλιξη του πολιτικού χώρου, με βασικό παράγοντα τις υπό διαμόρφωση ανάγκες.

1.5 Ως πρώτη διεύθυνση, έδρα, του κεντρικού γραφείου ορίζεται η Δραγάτση 2-4 στον Πειραιά, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο μίσθωσης.

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 1 από 6


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΧΕΣ

2.1 Σκοπός

1) είναι η εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Αναλλοίωτο

2) είναι η έκφραση των αναγκών των πολιτών. Αναλλοίωτο

3) είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης με δημοκρατικά μέσα όπως αυτά αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα και την νομοθεσία. Αναλλοίωτο

2.2 Στόχος

  1. είναι ο σεβασμός στην ελεύθερη διατύπωση χωρίς περιορισμούς ή πάσης φύσης κομματική πειθαρχία. Αναλλοίωτο
  2. είναι ο σεβασμός στις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης Αναλλοίωτο
  3. είναι ο σεβασμός στις κοινωνικές αξίες. Αναλλοίωτο
  4. είναι η δομική διάρθρωση της χώρας που θα υπηρετεί ορθά όλες τις αξίες που ορίζονται στο κοινωνικό σύνολο. Αναλλοίωτο
  5. είναι η υπεύθυνη στάση σε όλα χωρίς προκαταλήψεις, διαχωρισμούς, αιφνιδιασμούς, λογοπαίγνια, εξαπάτηση, και παντός τύπου εξαιρέσεις. Αναλλοίωτο

2.3 Διευκρινήσεις

2.3.1. Το παρόν καταστατικό διαμορφώνεται κατά τρόπο που θα αποφύγει τυχόν κακόβουλες ή εκ του πονηρού πράξεις προσπάθειας αλλοίωσης του προορισμού αυτού του πολιτικού χώρου. Αναλλοίωτο

2.3.2. Συμπεριφορές εγκάθετων με στόχο την δημιουργία εντάσεων και απώτερο σκοπό την ρήξη θα απορρίπτονται άμεσα. Αναλλοίωτο

2.3.3 Συμπεριφορές αλαζονικές και μακριά από τις αξίες που πρεσβεύει η Ιδρυτική Διακήρυξη θα απομονώνονται άμεσα. Αναλλοίωτο

2.3.4 Τα παραπάνω εγγράφονται λόγω της ήδη διαμορφωμένης αντίληψης και πρακτικών που χαρακτηρίζουν το πολιτικό σκηνικό όλα τα χρόνια. Επίσης για να ενισχυθεί η ιδιότητα του πολιτικού και των συμμετεχόντων ως φυσικός προορισμός, που είναι θέσεις ευθύνης και όχι καριέρας ή εξουσίας. Αναλλοίωτο

2.3.5 Η προσφώνηση και η αναγραφή της ιδιότητας του προέδρου καθώς και όλων των οργάνων του πολιτικού χώρου ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θα γίνεται με πεζά γράμματα για να ορίζεται έτσι και να υπενθυμίζεται η θέση αυτών η οποία είναι η υπηρεσία στην ιδέα της Ιδρυτικής Διακήρυξης και η εργασία για την υλοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας ως πρώτος υπηρέτης στην πρώτη γραμμή. Η αναφορές στην Ιδρυτική Διακήρυξη και τον Ιδρυτή θα γίνονται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο ως ανώτερη ιδέα για το μεν πρώτο, για το δε δεύτερο ως αρχικό εκφραστή υλοποίησης αυτής. Οι αναφορές προς τον Ιδρυτή δεν θα ακολουθούνται από ονομαστικό προσδιορισμό. Σε όποια περίπτωση χρήσης ονομαστικής αναφοράς θα χρησιμοποιείται το Έλληνας Πολίτης. Αναλλοίωτο

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 2 από 6


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

          Ανώτερη αρχή είναι η ιδέα της ορθής υπηρεσίας προς την χώρα που είναι η πρώτη και ανώτερη όλων στην ιεραρχία, όπως αυτήν ορίζεται από την ιδρυτική διακήρυξη. Εγγυητής αυτής είναι ο Ιδρυτής και πρόεδρος αυτού του πολιτικού χώρου και συνεχιστής ο επόμενος  εκλεγμένος με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό.  Αναλλοίωτο

3.1 Αρχές λειτουργίας

1. α)Όλες οι θέσεις ευθύνης και λοιπές ιδιότητες είναι χωρίς δικαιώματα που εκκρέουν αυτών. Κανείς δεν δύναται να εκμεταλλευτεί από την όποια συμμετοχή του κανένα πλεονέκτημα. Αναλλοίωτο

2. β)Όλη η δομή του χώρου υπηρετεί τον πολίτη ώς σύνολο και οι πολίτες είναι το ανώτερο όργανο ελέγχου. Αναλλοίωτο

3. γ)Τα στελέχη υπηρετούν απόλυτα τις προγραμματικές δηλώσεις, τις προεκλογικές εξαγγελίες, τις θέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά είναι συμβόλαιο με τους πολίτες και το ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ πιστός υπηρέτης. Αναλλοίωτο

3.2 Εσωτερική Δημοκρατία

1. α) Οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από πλειοψηφία, αλλά, εξέχουσα θέση και μεγάλη ισχύ θα τυγχάνουν οι τοποθετήσεις που τεκμηριώνονται με ακλόνητα ουσιαστικά επιχειρήματα και σαφή προσδιορισμό επί του κάθε θέματος. Αναλλοίωτο

2. β) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Αναλλοίωτο

3.3 Όργανα

3.3.1. Ανώτερο όργανο και κινητήριος δύναμη είναι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, επώνυμα ή ανώνυμα, οι οποίοι ατομικά ή συλλογικά έρχονται σε επαφή με τα σχετικά όργανα και διατυπώνουν απόψεις, προβλήματα, καταγγελίες, προτάσεις.

3.4 Επιτροπές

3.4.1. Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη με δικαίωμα ψήφου και κατά περίπτωση μέχρι πέντε μέλη με ρόλο διευκρινιστικό.

3.4.2. Ο πρόεδρος δύναται να συμμετέχει σε αυτές είτε ως ένα από τα μέλη ή ως έτερος με δικαίωμα ψήφου. Κατά περίπτωση μπορεί να γίνει χρήση της διπλής ψήφου του.

3.4.3. Σε περιπτώσεις απουσίας τις θέσεις κατά την διάρκεια αυτής αναλαμβάνουν οι κατά σειρά αναπληρωματικοί.

3.4.4. Προτεραιότητα σε αυτές θα έχουν μέλη που είναι ενεργοποιημένα στον κοινωνικό ιστό και συμμετοχή με όποια παραγωγική ιδιότητα.

3.4.5. Δεν αποτελεί κριτήριο η όποια κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Αναλλοίωτο

3.4.6. Οι επιτροπές έχουνε εσωτερικό κανονισμό ο οποίος διευκολύνει την εργασία αυτών, αλλά, δεν αντίκειται στο παρών καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη. Αναλλοίωτο

3.4.7. Στο πρώτο στάδιο της σύστασης υπεύθυνος για όλους τους τομείς αναλαμβάνει ο Ιδρυτής ώς εγγυητής στην υπηρεσία της ιδέας που καταγράφεται στην Ιδρυτική Διακήρυξη. Ο ίδιος αναλαμβάνει και την πλήρωση των θέσεων σταδιακά από πρόσωπα που θα προκύψουν στην πορεία. Η ανάγκες δημιουργίας επιτροπών θα προκύψουν κατόπιν συζήτησης με τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν. Η πρώτες αναθεωρήσεις αυτού του καταστατικού θα γίνουν από τον Ιδρυτή, με την παρουσία των στελεχών και ανάλογη συζήτηση, και θα είναι σύμφωνες με τις ανάγκες που ορίζονται από την ανάπτυξη της δυναμικής του πολιτικού αυτού χώρου. Αυτήν η διαδικασία έχει τον χαρακτήρα του προσωρινού και θα λάβει τέλος όταν ολοκληρωθεί η στελέχωση και δημιουργηθούν τα απαραίτητα τμήματα. Κατόπιν, με πρωτοβουλία του Ιδρυτή, αφού ολοκληρωθεί η δομή που θα εγγυάται την ορθή λειτουργία του χώρου και την σύμφωνη τήρηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, θα υπάρξει πρόδρομος του πρώτου συνεδρίου ο οποίος θα επικυρώσει το παρών καταστατικό.

3.5 Δεοντολογία

3.5.1. Ελέγχει όλα τα σχετικά με την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς και συμμετοχής. Ελέγχει και ερευνά τυχόν πράξεις που είναι αντίθετες με τις αρχές διακήρυξης. Προωθεί τεκμηριωμένα αποτελέσματα στα αρμόδια όργανα. Δύναται να συστήνει ομάδες κατά τομέα διερεύνησης και έχει μέλος της στα σχετιζόμενα με αυτή όργανα.

3.6 Λογοδοσία

3.6.1. Κρίνει και αποφασίζει επί των εκθέσεων της επιτροπής δεοντολογίας για τις πράξεις που θα ακολουθήσουν. Προτείνει και αλληλεπιδρά σε θέματα δεοντολογίας και τα προωθεί στην σχετική επιτροπή.

3.6.2. Αποφασίζει άμεσα την διαγραφή όποιου παραβεί το άρθρο περί αναλλοίωτου. Η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, και θα λάβει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων, πλήν των θεμάτων που έχουν σχέση με την χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται η απόφαση και ορίζεται ο χρόνος εφαρμογής της που θα είναι εύλογος και στην πρώτη ευκαιρία. Ο υπόλογος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αλλαγών στην δομή του πολιτικού χώρου κατά το διάστημα αυτό.

3.7 Συνέδριο

3.7.1. Είναι το κυριότερο όργανο του χώρου. Από εκεί προκύπτει ο πρόεδρος καθώς και η στελέχωση των οργάνων. Εκεί ανακοινώνεται η πάσης μορφής αλλαγή, καταστατικό διοίκηση κτλ, και εκεί αποφασίζεται.

3.7.2. Δεν προσδιορίζεται προς το παρών η χρονική διάρκεια. Αυτό θα αποφασιστεί από τα πρώτα όργανα που θα οριστούν.

3.7.3. Θεματοφύλακας της διαδικασίας ορίζεται ο Ιδρυτής έως ότου αυτό ολοκληρωθεί. Για περίπτωση κάθε απώλειας θα υπάρχουν αρμόδια πρόσωπα ορισμένα από τον ίδιο.

3.8 Διαφάνεια, Δεοντολογία

3.8.1. Όλα τα σχετικά με τον πολιτικό αυτόν χώρο είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους.

3.8.2. Όλες οι δράσεις και αποφάσεις λαμβάνονται και τυγχάνουν διαβούλευσης μόνο στο προσκήνιο. Παρασκηνιακές διαδικασίες υπόκεινται στον έλεγχο των σχετικών οργάνων.

3.8.3. Επιτρέπεται η συμμετοχή ως εγγεγραμμένο μέλος σε όλους τους Έλληνες το γένος. Αναλλοίωτο

3.8.4. Εξαιρούνται από θέσεις αποφάσεων όσοι κατά τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, κατείχαν θέσεις σε κυβερνητικά σχήματα, διοικητικά και κομματικά. Μπορούνε όμως να έχουνε όλες τις δυνατότητες, άποψης, συμβούλου, συμμετοχής σε ομάδα έρευνας, πρότασης κτλ. πλην των θέσεων λήψης αποφάσεων, ψήφου, υποψηφίων.

3.8.5. Η διάταξη 3.8.4. δύναται να εξεταστεί μόνον κατόπιν απόφασης κοινής συνεδρίασης όλων των σχετικών οργάνων σε πλήρη απαρτία και με ισχυρή πλειοψηφία κατά τα 4/5 αυτής. Σε αυτήν την συνεδρίαση κάθε μέλος συμμετέχει με μία ψήφο.

3.8.6. Κάθε μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει σε θέση υποψηφίου θα πρέπει να καταθέτει πλήρως την προσωπική κατάσταση που βρίσκεται, επαγγελματική και οικονομική. Επίσης θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του απαντήσεις σε κάθε πιθανό όφελος προσώπων του στενού του κύκλου, που θα σχετίζεται μετά την ενασχόλησή του με τον πολιτικό χώρο. Αυτήν η προσωπική κατάσταση ονομάζεται Αρχική Δήλωση Κατάστασης και κάθε αλλαγή αυτής υποχρεώνει τον συγκεκριμένο να το αναφέρει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αναλλοίωτο

3.9 Λογοδοσία

3.9.1. Τα αρμόδια όργανα αποφασίζουν για την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης. Οι κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα και είναι προς αναθεώρηση μόνο κατόπιν νέων στοιχείων. Αυτό ισχύει είτε σε απαλλαγή είτε σε επιβολή κύρωσης.

3.10 Κεντρική

3.10.1. Απαρτίζεται, κυρίως, από εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης.

3.10.2. Στελέχη εκτός περιφερειακής διοίκησης τοποθετούνται από αρμόδια όργανα και τον πρόεδρο, όταν υπάρχει ανάγκη στελέχωσης ομάδων εργασίας, επίσημης διοίκησης, τεχνοκρατικού σχεδιασμού, εισαγωγής τεχνογνωσίας, και πάσης φύσης ανάγκες.

3.11 Περιφερειακή

3.10.1. Η βάση είναι οι ομάδες πολιτών που συγκροτούν ενώσεις και εκλέγουν εκπροσώπους σε κάθε περιφέρεια. Ο αριθμός αυτών προκύπτει από συνδυασμούς δεδομένων, πληθυσμός έκταση ιδιαιτερότητες  κλπ, και αποφασίζεται από το συνέδριο και την οργανωτική επιτροπή.

3.10.1. Για το πρώτο στάδιο της οργάνωσης την ευθύνη για την οργάνωση του χώρου, και την συγκρότηση οργάνων, αναλαμβάνει ο Ιδρυτής ως εγγυητής των Αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης. ( 3.4.7 )

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 3 από 6


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Μέλη

4.1.1. Μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Έλληνες το γένος. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την επιτροπή Δεοντολογίας εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αναλλοίωτο

4.1.2. Συμμετέχουν σε αποφάσεις του Συνεδρίου, στελεχώνουν όργανα, και εκφέρουν άποψη κάθε ώρα και στιγμή.

4.1.3. Ακολουθούν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζεται.

4.1.4. Απολογούνται και καταγγέλλουν όποτε αυτό έχει βάση τεκμηριωμένη.

4.2 Φίλοι

4.2.1. Μπορούν να είναι όλοι οι Έλληνες το γένος. Μπορούν να εκφέρουν άποψη και προτάσεις. Μπορούν να παρατηρούν οτιδήποτε παρεκκλίνει των αρχών. Μπορούν να παραμένουν ανώνυμοι εάν το επιθυμούν. Αναλλοίωτο

4.3 Συμμετοχή

4.3.1. Έχουν τα μέλη, οι φίλοι, και όλοι όσοι έχουν άποψη ή λόγο να εκφέρουν, ανεξαρτήτου ιδιότητας ή πολιτικής τοποθέτησης.

4.4 Νέοι

4.4.1. Δεν υπάρχει επίσημα οργανωμένη νεολαία του χώρου αλλά ώς μέλη μπορούν να έχουν ενεργή συμμετοχή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ή και να δημιουργούν σύνολα και να προωθούν τις προτάσεις τους. Αναλλοίωτο

4.4.2. Ανεξάρτητες απόψεις νέων, ατομικά ή ομαδικά θα μπορούν να κατατεθούν και να παρουσιαστούν σε όλα τα όργανα.

4.4.3. Νέοι θεωρούνται οι μή έχοντες δικαίωμα εγγραφής ως μέλη λόγω ηλικίας. Αναλλοίωτο

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 4 από 6


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 Για όλες τις αποφάσεις και λοιπές πράξεις ενημερώνεται ο πρόεδρος που αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτών. Αναλλοίωτο

5.2 Συμβούλιο

5.2.1. Οικονομικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Ιδρυτής και πρόεδρος προσωρινά. Για όλες τις θέσεις ισχύει η παράγραφος ( 3.4.7 )

5.2.2. Έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του νομικού προσώπου του χώρου, τα οικονομικά, και την υπόσταση ως οργανισμό. Δεσμεύουν και δεσμεύονται με τις πράξεις, τις αποφάσεις και την υπογραφή τους.

5.2.3. Η θητεία τους δεν προσδιορίζεται προς το παρών. Δύναται να προσβληθεί από την επιτροπή λογοδοσίας, από οικειοθελή ανάγκη, από έκτακτη ανάγκη.

5.3 Οικονομικά

5.3.1. Έσοδα μπορούν να προκύπτουν από πάσης φύσης νόμιμες ενέργειες.

5.3.2. Τα οικονομικά στοιχεία βρίσκονται ανά πάσα ώρα και στιγμή στην διάθεση όλων των οργάνων, των μελών. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ότι έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα τρίτων εκτός και εάν με γραπτή δήλωσή τους το επιθυμούν οι ίδιοι.

5.3.3. Η οικονομική συμβολή θα ορίζεται σε ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες που θα δημιουργούνται, και από τον προσδιορισμό των μελλοντικών εξόδων και θα εισηγείται από την επιτροπή οικονομικών στην διοίκηση.

5.3.4. Οι εκλεγμένοι βουλευτές υποχρεώνονται να συμβάλουν με το 30% της αμοιβής των. Αναλλοίωτο

5.3.5. Οι αμοιβόμενοι υποχρεώνονται να συμβάλουν με το 10% της αμοιβής των, ποσό που θα διατίθεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία.

5.3.6. Εκτός των στελεχών σε θέσεις ευθύνης, οι υπάλληλοι του χώρου θα προσλαμβάνονται με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, και δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα αυτής. Αναλλοίωτο

5.3.7. Η παραπάνω παράγραφος ( 5.3.6 ) αναφέρεται για να μην υπάρξουν φαινόμενα κομματικής σχέσης και εξάρτησης.

5.3.8. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι θα επιλέγονται απαραίτητα με αντικειμενικά κριτήρια και θα είναι ενεργά μέλη του πολιτικού αυτού χώρου. Αναλλοίωτο

5.3.9. Η όποια χορηγία δεν αποφέρει κανένα πλεονέκτημα στον χορηγό. Αναλλοίωτο

5.3.10. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία.

5.3.11. Δεκτά θα γίνονται δάνεια από μέλη με το ελάχιστο βασικό επιτόκιο.

5.3.12. Δανεισμός από τραπεζικά ιδρύματα δεν θα γίνεται για κάλυψη παγίων εξόδων. Αναλλοίωτο

5.4 Στελέχωση

5.4.1. Η στελέχωση θα αποφασίζεται από το συμβούλιο.

5.4.2. Οι θέσεις θα δημιουργούνται από τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται.

5.4.3. Το δυναμικό θα απαρτίζεται από μέλη του χώρου που θα έχουν σχέση με το έργο που θα αναλαμβάνουν. Έμμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες δεν θα είναι προτεραιότητα, εκτός ανάγκης.

5.4.4. Ο μισθός αυτών θα προσδιορίζεται από την φύση της παροχής εργασίας και θα κινείται σε πλαίσια της κοινωνίας. Η μισθοδοσία των στελεχών θα κρίνεται από την πλήρη ή μή απασχόληση του στελέχους, για την κάλυψη της αναπλήρωσης των πόρων του. Τα έξοδα που προκύπτουν για ενέργειες του χώρου θα καλύπτονται από τον πολιτικό χώρο.

5.5 Διοικητικός Τομέας

5.5.1. Ο Διευθυντής είναι το πρόσωπο που επιμελείται την λειτουργία του χώρου ώς οργανισμό. Συντονίζει το νομικό, οικονομικό, λειτουργικό και όποιον άλλον τομέα σχετικό με την ομαλή λειτουργία του χώρου, σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη.

5.6 Οικονομικός Τομέας

5.6.1. Ο Διευθυντής είναι το πρόσωπο που έχει την πάσης φύσης ενασχόληση με τα οικονομικά του χώρου, τις προβλέψεις, τους προϋπολογισμούς.

5.7 Εφαρμοστικός Τομέας

5.7.1. Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο που ασχολείται με την εφαρμογή των αποφάσεων, τον διαμοιρασμό εργασιών και την πάσης φύσης ενημέρωση.

5.8 Μέλη

5.8.1. Μπορούν να συμμετέχουν πρακτικά κατά την φύση των υποχρεώσεων. Είναι το σημείο επαφής για προτάσεις εκτός διοίκησης προς αυτή.

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 5 από 6


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1 Το παρόν καταστατικό έχει την μορφή του προσωρινού. Τα όργανα, οι αρμοδιότητες, οι διεργασίες, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και από τις προτάσεις που θα γίνουν.

6.2 Στο παρών καταστατικό μπορούν να γίνουν βελτιώσεις που θα αποφασίζονται από αρμόδια ως προς αυτό όργανα.

6.3 Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στα άρθρα που χαρακτηρίζονται ΄΄Αναλλοίωτο΄΄. Όποια παραβίαση των άρθρων με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό επιφέρει άμεσες εξελίξεις όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό άρθρο. Αναλλοίωτο

6.4 Όποιες αλλαγές προκύψουν θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης. Σε όποια άλλη περίπτωση δεν θα πρέπει να εναντιώνεται σε αυτές. Αναλλοίωτο

6.5 Το παρών θα ενισχύεται στην δομή του παράλληλα με την απόκτηση δυναμικής από τα μέλη. Έως και το πρώτο συνέδριο που θα εξαγγελθεί από τον Ιδρυτή, αλλαγές, διορθώσεις και στελέχωση θα γίνονται από τα μέλη όπως ορίζεται σε σχετικό άρθρο.

6.6 Το αναλογικό αρχείο καταγραφής των Μελών θα βρίσκεται στην κατοχή του Ιδρυτή και δεν θα δημοσιεύεται εκτός και εάν το Μέλος το επιθυμεί. Για την εγγραφή του θα απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής, η γνησιότητα της υπογραφής, η καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Εναλλακτικά θα γίνεται και η χρήση ψευδόνύμου για απόκρυψη της ταυτότητάς του από κοινή θέα, χωρίς όμως να μπορεί να συμμετέχει σε ανάλογες θέσεις. Το ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις που μέλος του αυτόβουλα ενεργήσει και είναι παράνομες.

Εδώ η επίσημη κατάθεση

σελ 6 από 6