…φτάνοντας στην κορυφή και κοιτάζοντας το πλήθος των οδοιπόρων παρατηρούσες κάτι που έκανε εντύπωση.


Κανένας δεν ξεχώριζε. Ούτε σε ύψος, ούτε σε ενδυμασία, δεν υπήρχαν διακριτικά και πρόσθετα ενίσχυσης προσωπικότητας, τα ρούχα δεν είχαν τσέπες και δεν υπήρχαν βοηθοί, αυλικοί και ετικέτες.


Ήτανε όλοι ίσοι, ίδιοι και όλοι κρατούσαν στα χέρια τους 4 σελίδες που τις διάβαζαν συνεχώς χαμηλόφωνα.

Στην κορυφή που βρέθηκαν αντίκρισαν μια πεδιάδα και μία τεράστια πύλη με φρουρούς, καθώς και διάφορες ομάδες αποτελούμενες από αξιωματούχους, ανθρώπους με γαλόνια, παράσημα, όλοι τους με ψηλά καπέλα και υπηρέτες.


Αυτές οι ομάδες κάθονταν στη μία πλευρά και τσακώνονταν μεταξύ τους. Κάτι το κοινό που είχαν και έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός πως παρόλο που τους έβλεπε ο ήλιος δεν είχαν σκιά, αποτύπωμα, αύρα. Το μόνο που γυάλιζε ήταν τα διακριτικά τους.

Απέναντί τους, στην άλλη πλευρά, ήταν μία ομάδα, χωρίς διακριτικά και πρόσθετα, με σκιά και αύρα, αλλά τους σκέπαζε ένα σύννεφο προβληματισμού.


Στην ερώτηση, - «τί περιμένετε», απάντησαν, πως δεν βρίσκουν τρόπο να περάσουν την πύλη.

  • «Άνθρωποι καλλιεργημένοι, επιστήμονες, με γνώσεις, ευαισθησίες, αξίες δυνατές, και δεν μπορούμε να βρούμε κίνητρο, όχημα, διέξοδο.»


Έτσι αποφασίστηκε από τους οδοιπόρους, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, πως αυτή είναι η σωστή πλευρά να καθίσουν και να περιμένουν την εξαγγελία της πύλης.

σελ 5 από 6