Υποστήριξη

 

Η υποστήριξη είναι συμμετοχή χωρίς εγγραφή και χωρίς φανερά ενεργή ανάμιξη. Ο υποστηρικτής συνομιλεί με τον πρόεδρο, τα στελέχη, τους υποψηφίους, τα μέλη, και όλοι οφείλουμε να κρατήσουμε το δικαίωμά του στην ανωνυμία και την ιδιωτικότητα.
Η υποστήριξη μπορεί να είναι οικονομική, υλική, τεχνογνωσία, υπηρεσίες, τεκμηριώσεις, εξυπηρέτηση κλπ.
Ο υποστηρικτής μπορεί ανα πάσα στιγμή να εμφανίσει την ταυτότητά του και να συμμετέχει επίσημα ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες. 

 

Εδώ οι επιλογές: