Υποψήφιοι

 

Ο υποψήφιος προτείνεται από τα μέλη, υπογράφει τις πολιτικές δεσμεύσεις και δεσμεύεται από αυτές. Συμφωνεί με τον κώδικα δεοντολογίας. Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον τομέα ευθύνης του και συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις. Είναι ο κύριος εκπρόσωπος της περιφέρειάς του.
Κατά την εκλογική χρονιά συμβάλει στην εκλογική οικονομική ενίσχυση. Η επιλογή του δεν έχει κριτήριο την οικονομική ή την επαγγελματική του κατάσταση.
Σε χρονιά εκλογών υπογράφει την Δήλωση τήρησης του προεκλογικού λόγου. 

 

Εδώ οι επιλογές: