Στελέχη

 

Τα στελέχη αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην περιφέρεια σε όλους τους επιμέρους τομείς, παράγουν γόνιμη πολιτική σε συνεργασία με τα μέλη και εκπροσωπούν το Όραμα Ελλάδος στην περιφέρεια.
Οργανώνουν τις τοπικές ενώσεις, τις εκδηλώσεις, τις επαφές, αναλαμβάνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις. Κάθε στέλεχος μπορεί να είναι υποψήφιος με την σύμφωνη γνώμη των μελών.
Από αυτή την ομάδα προκύπτουν και τα στελέχη του κεντρικού γραφείου. Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας στην περιφέρεια.
Η συμμετοχή ως στέλεχος προϋποθέτει χρόνο και η οικονομική υποχρέωση είναι όση και των μελών.

 

Εδώ οι επιλογές: