Μέλη

 

Η ιδιότητα ως μέλος είναι η βάση και το θεμέλιο στην περιφέρεια. Οργανώνουν τις δράσεις, αναδεικνύουν τα θέματα, ενημερώνουν, συμμετέχουν στην οργάνωση και είναι ο βασικός σύνδεσμος με τους πολίτες. Από αυτή την ομάδα προκύπτουν τα στελέχη και οι υποψήφιοι.
Σημαντικός ρόλος είναι η επιλογή και η πρόταση υποψηφίου της περιφέρειας. Ουσιαστικά είναι η δεξαμενή από την οποία αναδεικνύονται τα θέματα, οι λύσεις και η εκπροσώπηση.
Τα μέλη συνδράμουν με την ετήσια συνδρομή αξίας 36€.

 

Εδώ οι επιλογές: