Κανόνες Συμμετοχής

 

Η συμμετοχή ως μέλος, στέλεχος, υποψήφιος, προϋποθέτει να εγκρίνει το καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη, να συμφωνεί με τον κώδικα δεοντολογίας, να είναι Έλληνας στο γένος και να υπηρετεί την Δημοκρατία. 

''να διαφωνεί έντονα αλλά να υπερασπίζετε με πάθος το δικαίωμα του άλλου στην έκφραση και το λόγο''

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υπογράψει και την δήλωση με τις εξαγγελίες που θα είναι απόλυτα δεσμευτικό απέναντι στους πολίτες.

 

Εδώ οι επιλογές: