"ο σκοπός της ένωσης για την ανάπτυξη είναι να

επιλέγει κριτήρια σε όλους τους τομείς ισότιμα για κάθε μέλος."

Αυτό προϋποθέτει να περιλαμβάνετε ως θεμέλιο η παράμετρος της βασικής παραγωγής του κάθε κράτους - μέλους. Αλλού είναι η βιομηχανία, αλλού ο τουρισμός αλλού η αγροκτηνοτροφία κ.α.
Πετυχαίνοντας στοχευμένα την στήριξη στην ραχοκοκκαλιά της οικονομίας του κάθε μέλους, εξασφαλίζουμε σταθερή παραγωγή και λειτουργία του πρωτογενούς τομέα και αυτό συμπαρασύρει και τους επιμέρους κλάδους.

Αυτή η βάση δίνει και την άμυνα σε περιόδους ύφεσης.


Εκτός από το αναπτυξιακό μοντέλο και την οικονομική ενίσχυση, χρειάζεται ενημέρωση της γνωστικής βάσης, υλική υποστήριξη, συνεργασία κρατών, και ταυτόχρονα, περιορισμό του υπερβολικού κόστους εκπόνησης σχεδίων με περιορισμό των εξωτερικών συνεργατών. Μειώνοντας την σπατάλη και έχοντας στοχευμένες δράσεις, μεγαλώνει ο συντελεστής ανταπόδοσης που τώρα είναι πολύ χαμηλά. Έτσι επιτυγχάνουμε ανάπτυξη σε πολλούς συγγενείς κλάδους.
Με τα κριτήρια έγκρισης πιο κατανοητά και φιλικά θα αποτραπεί η όρεξη στους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν την πλάγια οδό. Η διαφάνεια στη διαδικασία, η έγκαιρη ενημέρωση, η στήριξη σε κάθε βήμα θα κάνουν την επιλογή αξιοκρατική και αυτό θα αποτυπωθεί στους ρυθμούς ανάπτυξης.

πολυδιάστατη ανάπτυξη

εξορθολογισμό κόστους εκπόνησης

μικρότερη και ευέλικτη διάρκεια πακέτων

απλοποίηση κανόνων

έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη

επαφή με την πραγματικότητα

επιλογή θεμέλιων λίθων παραγωγής κάθε χώρας