"το μέγεθος που προκύπτει από την ένωση και

ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιο"

Ο ιδιωτικός προσανατολισμός αφενός και αφετέρου η μή χάραξη στρατηγικής στην έρευνα και την τεχνολογία κρατάει αυτό το μέγεθος χαμηλότερα από την θέση που του πρέπει. Η ανάδειξη αυτής της δύναμης θα γίνει μέσα από την έρευνα και την τεχνολογία.
Τα αποτελέσματα να είναι κοινωνικό αγαθό χωρίς εμπορική εκμετάλλευση, μακρυά από κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τα χρήματα προέρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες και σε αυτούς πρέπει να επιστρέφουν ανταποδοτικά.

"αυτός είναι ο ορισμός της φιλοσοφίας στην πολιτική, χρηστή διαχείριση και μέγιστα ανταποδοτικά αποτελέσματα"

Έρευνα στην ιατρική, σε μορφές ενέργειας, στην οικολογία, στις επιστήμες. Εξέλιξη της τεχνολογίας και εισαγωγή της στην καθημερινότητα. Η αναβάθμιση αλλά κυρίως η ουσία και ο στρατηγικός σχεδιασμός στις δράσεις θα βελτιώσουν και θα μεταφέρουν την διαβίωση των πολιτών σε ανώτερο επίπεδο.
Έτσι θα ξεχωρίσει η ΕΕ ως ενεργός και ουσιαστικός οργανισμός στη συνείδηση των πολιτών, και θα γίνει παγκοσμίως πρωτοπόρα σε σημαντικές εξελίξεις. Εξελίξεις που θα βελτιώσουν την υγεία την ποιότητα ζωής, την προστασία του πλανήτη. Με άλματα, θα γίνει η Ευρώπη της κοινωνία, και λίκνο του πολιτισμού και της γνώσης.

 

Επένδυση στην έρευνα σε μεγάλη κλίμακα.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες.

Ανταπόδοση στους πολίτες.

Τεχνολογία φιλική και προσιτή στον άνθρωπο.

Οικολογική καινοτομία και εφαρμογή.

Απομάκρυνση του κερδοσκοπικού χαρακτήρα.