Στο άρθρο που είναι δέσμευση για μένα και όποιον συμμετέχει στο OΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ, 
παρουσιάζω τις

ενέργειες για την επόμενη μέρα της “συμφωνίας της ντροπής”. 
Μέσα από αυτές θα φανερωθεί και η μεθόδευση των πολιτικών δυνάμεων όλα τα χρόνια που κύριος στόχος τους, με οκνηρία και αδιαφορία, ήταν να εφαρμόσουν συγκεκριμένο σχέδιο.

Τα ίδια ισχύουν για μία σειρά θεμάτων που πάνε να δημιουργήσουν, όπως της Θράκης και της Ηπείρου, που τα μεθοδεύουν επίσης. Ξεκινώντας, βάζω τις βασικές παραμέτρους, ανοίγω σταδιακά την εικόνα και σε κάθε σημείο που εντοπίζω το “λάθος”, τοποθετώ την ενέργεια αντιστροφής αυτού. Η εξωτερική πολιτική είναι μία διαδικασία που κινείται σε αργούς ρυθμούς παραγωγής αποτελεσμάτων αλλά σε ταχύτατους ρυθμούς δράσης. 
Σε κάθε διένεξη, για να υπάρξει λύση–συμφωνία θα πρέπει κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη να υποχωρήσει, και για να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση θα πρέπει το διπλωματικό σώμα να κινείται ταχύτατα, ουσιαστικά και ακαριαία. 


"συνεπώς, γρήγορες λύσεις σε διμερή ζητήματα δεν υπάρχουν και αυτό δεν είναι αδράνεια"

Οι κυβερνήσεις των κρατών μπορούν να κάνουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν εφαρμογή όταν δεν είναι αντίθετες με τη βούληση των λαών τους. Ενώ όταν υπάρχει αυτή η αντίθεση, τότε οι συμφωνίες καταρρίπτονται στην πράξη είτε με ουσιαστική ακύρωση είτε με άσχημες εξελίξεις.
Υπεύθυνα για λύσεις σε διμερή ζητήματα είναι μόνο τα δύο μέρη και όχι η επιθυμία 140 κρατών. 
Δεν υπάρχει επιχείρημα “λύσης” λόγω έγκρισης τρίτων σε κανέναν διεθνή οργανισμό.

Αφού παρουσίασα τα δεδομένα περνάω στα γεγονότα και τις πράξεις.
Το γεγονός πως 140 χώρες, οι περισσότερες άσχετες με το θέμα, αναγνώρισαν τα Σκόπια δε σημαίνει ότι τα αποδέχτηκαν και οι πολίτες αυτών, οι οποίοι είναι οι αυριανοί επισκέπτες της Μακεδονίας.
Σίγουρα υπήρχε η απουσία του διπλωματικού μηχανισμού και σίγουρα υπήρξαν πιέσεις από τρίτους προς αυτές τις χώρες. 
Είναι παράλογο ένα μη-κράτος, αδύναμο και πολυεθνικό, να κατάφερε τόσο επιτυχημένο διπλωματικό αγώνα.

Βασικές παραλείψεις των κυβερνήσεων της Ελλάδας ήταν:

έλλειψη καθαρών θέσεων.
απουσία σχεδίου.
ανύπαρκτη θέληση.
υποτίμηση του θέματος
μειωμένα αντανακλαστικά.

Έγινε πρόοδος, είπαν, με την ενδιάμεση συμφωνία. Η μόνη πρόοδος ήταν η παραβίαση των κανόνων από την πλευρά των Σκοπίων και η ανούσια και χλιαρή αντίδραση των δικών μας κυβερνήσεων.
Έκρυψαν την απόφαση της ΕΟΚ για μη αποδεκτή χρήση του όρου “Μακεδονία” καθώς και την επίσημη θέση διεθνών οργανισμών για “κράτος χωρίς όνομα”.
Και αυτοί, οι ίδιοι, προσπαθούν να μας πείσουν πως έκαναν σωστούς χειρισμούς και πως δεν υπήρξε παρασκήνιο! 
Αυτά τα στοιχεία και ότι άλλο προκύψει παρακάτω, θα ενσωματωθούν στους φακέλους
“αποκατάσταση της ιστορίας”,
“προσβολή της συμφωνίας” 
και “καταδίκη υπευθύνων”

Οι δράσεις των πολιτικών ως προς την ανάδειξη των αρχαιοτήτων σε όλη τη Μακεδονία ήταν ανύπαρκτες και στέρησαν στους τουρίστες των 140 κρατών την ευκαιρία να δουν την αλήθεια. 
Επίσης, καμία προσπάθεια ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής, δεν έγινε με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να μένουν πάντα στο περιθώριο. Η προβολή και η προώθηση της Μακεδονίας ως ιστορία, παραγωγή και προορισμός έμεινε στο ράφι και ταυτόχρονα καλλιεργήθηκε υποσυνείδητα το δόγμα
“Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων”.

Συνεπώς, ανασκαφές, αναστύλωση και ανάδειξη του αρχαίου πλούτου, προσδιορισμό της αρχικής Μακεδονίας γεωγραφικά, προώθηση και ανάδειξη των παραγόμενων προϊόντων, επίσημη ενσωμάτωση των Ελληνικών ιδιωμάτων στην Ελληνική γλώσσα. 
Τα αποτελέσματα των παραπάνω θα τύχουν δυνατής προώθησης με στόχο το διαχωρισμό της Μακεδονίας από την “ψευτομακεδονία' στην κοινή γνώμη και τους τουρίστες.
Η διαφορά θα γίνει άμεσα αντιληπτή στην εποχή της ταχύτατης διάδοσης που ζούμε και θα εκφράζεται με προτίμηση στα προϊόντα με Ελληνική γραφή και σημαία.

Στη “συμφωνία των υπαλλήλων” αναφέρεται η απόσυρση των αλυτρωτικών συμβόλων. Ωστόσο, καμία παρατήρηση για τη σημαία ενώ ρητά αναγράφεται ο διαχωρισμός τους με την αρχαία Μακεδονία. 
Αντιφάσεις υπάρχουν και στην αναγραφή των πολιτών, αφού άλλα ισχύουν για την Ελλάδα, άλλα για τις άλλες χώρες και άλλα στο σύνταγμά τους. 
Γενικά, τα άρθρα δίνουν δικαίωμα επίσημης προσβολής, αφού παρουσιάζουν αντιφάσεις και έχουν έλλειμμα διευκρινήσεων.

Στην παιδεία συστηματικά απαξιώθηκε ο Μακεδονικός αγώνας και οι ήρωες. Θα επανεξεταστεί η ύλη με εκτενείς αναφορές και λεπτομέρειες για την ορθή απόδοση της αλήθειας και διαμόρφωση συνειδητού σεβασμού της παιδείας στην τόλμη και τους αγώνες των Ελλήνων, με προσοχή στην αποτροπή καλλιέργειας μίσους. Στρατηγικά σχεδιασμένη επέμβαση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και μόρφωσης.

Όλες οι διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια, έχουν μία σκοτεινή πλευρά και αυτό προκύπτει από την απάθεια και τη μεθόδευση των πολιτικών. Αυτό το τοπίο θα διαλευκανθεί με μεγάλη έρευνα σε όλα και οι “ύποπτες συναλλαγές” θα οδηγήσουν αρκετούς σε αυστηρές τιμωρίες.

Συνοψίζω, μετά την μερική ανάλυση, με τις δράσεις που θα κάνω:

1. Ενίσχυση του διπλωματικού σώματος, πλήρη επαγρύπνηση και στοχευμένες δράσεις.

2. Σχεδιασμό και δημιουργία ισχυρών φακέλων παρουσίασης και προσβολής.

3. Προσβολή όλων των άρθρων σε κάθε σχετικό οργανισμό με αιτία την παραβίαση του πνεύματος της συμφωνίας.

4. Αυστηρότατα μέτρα και ελέγχους στις σχέσεις των δύο χωρών σε επιτρεπτά όρια.

5. Απαξίωση των Ελληνικών επενδύσεων στην χώρα τους.

6. Έρευνα για παρεμβάσεις και ύποπτες συναλλαγές στη συμφωνία.

7. Απαίτηση αλλαγής της σημαίας.

8. Ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με τα κράτη που τους αναγνώρισαν.

9. Απαίτηση για πλήρη αναγραφή του προσδιορισμού “Βόρεια” σε όλες τις γλώσσες.

10. “Εμπόδια” σε κάθε βήμα των Σκοπίων σε ενταξιακές διαδικασίες στο μέτρο του επιτρεπτού.

11. Ανάδειξη των αιτιών που γέννησαν και έθρεψαν αυτό το λάθος.

12. Προσδιορισμό της αρχαίας Μακεδονίας στα φυσικά της όρια.

13. Ολοκληρωτική ανασκαφή, αναστήλωση, ανάδειξη και προώθηση του αρχαίου πλούτου.

14. “Δημοσίευση” της ιστορίας των Σκοπίων.

15. Διαχωρισμός της Μακεδονίας από την “ψευτομακεδονία” στην κοινή αντίληψη των λαών.

16. Εισαγωγή πραγματικής ιστορίας της Ελλάδος στην παιδεία.

17. Ενσωμάτωση των ιδιωμάτων της Ελληνικής στην επίσημη γλώσσα.

18. Ανάπτυξη της βόρειας Ελλάδας, οικονομικά και κοινωνικά.

19. Κατοχύρωση και προώθηση των προϊόντων της Μακεδονίας.

Τα παραπάνω είναι όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Δυστυχώς, το θέμα θα πάει μακριά χρονικά, 
αλλά μέρα με τη μέρα θα κερδίζουμε και ένα βήμα.

"οι πολιτικοί έβαλαν την χώρα σε θέση άμυνας για τα αυτονόητα, και σκοπός μου είναι να περάσουμε σε επιθετική άμυνα για επανάκτηση αυτών"

Προκαλεί θυμό η σκύλευση του θέματος από κόμματα με σκοπό την πολιτική επιβίωση και την ψηφοθηρία. Συνεχίζουν να εξαγγέλλουν το τίποτα με φωνές και αναθέματα όπως οι προηγούμενοι. 
Κοινό τους στοιχείο είναι πως όλοι, παλιοί και “νέοι” υπήρξαν εντός του πολιτικού συστήματος όλα τα χρόνια. Ας μην ξεχνάμε πως “ο λύκος τρίχα αλλάζει, όχι μυαλό”. Επίσης θλίψη μου προκαλεί και το γεγονός πολλαπλών διοργανωτών διαμαρτυρίας που ουσιαστικά απαξίωσαν το συναίσθημα, κάποιοι σαμποτάρισαν τα συλλαλητήρια, και ξεπήδησαν πατριωτικά κόμματα. 
Και όμως, όλοι έλεγαν πως δεν έχουν πολιτικό προσανατολισμό!

Τα παραπάνω είναι ο άξονας της εξωτερικής πολιτικής που θα ακολουθήσω. 
Οι ενέργειες που ανέφερα είναι εφικτές, επιτρεπτές, είναι βάσιμες, υπεύθυνες και χωρίς πρόκληση αναστάτωσης. Είναι λύσεις πραγματικές, ρεαλιστικές και πολυδιάστατες, βασίζονται στην αλήθεια, και έχουν για όπλα την αγάπη για την Ελλάδα, την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα.
Ο θυμός θα περιοριστεί και θα εκδηλωθεί σε αυτούς που συνέβαλλαν σε αυτό το έγκλημα. 
Κάνω σαφές πως στα εθνικά θέματα δεν υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση. 
Όπου και να ανήκει ο Έλληνας, 
ανήκει πρώτα στην Ελλάδα, 
και τα Σκόπια Μακεδονία δεν θα τα πει ποτέ.

Και η ερώτηση - διαπίστωση του άρθρου:
Οι βόρειοι γείτονες είναι απόγονοι των Μακεδόνων;
ή μήπως έχουν απογόνους πολυεθνικής προέλευσης εδώ!