Πριν στεγνώσει το μελάνι στην σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας οδού
ήρθαν οι αυξήσεις στα διόδια!
Αποδεικνύεται έτσι πως η ''βαριά βιομηχανία'' είναι οι φόροι!
αποτέλεσμα; τα ''νούμερα'' ανθίζουν
και
οι άνθρωποι υποφέρουν!