Ισότητα ανθρώπων υπάρχει.
Ισότητα φύλων υφίσταται.
Αυτός ο νόμος συγχέει τα δικαιώματα με τους προσωπικούς προσδιορισμούς.
Με πρόσχημα τα ''δικαιώματα'' και με εργαλείο έναν νόμο δεν ανατρέπονται οι νόμοι της φύσης και της βιολογίας.
Τα ''δικαιώματα'' δεν επιβάλλονται με νόμους!