''Μεταρύθμιση'' βαφτίστηκε η απώλεια της μυστικότητας της ψήφου! το επόμενο βήμα
είναι ''ομάδες επιστολικής ψήφου'' με συμμετοχή σε δημοπρασία!
Μαζί με αυτό φυσικά και η αύξηση του παράβολου συμμετοχής από 3000€ σε 20000€.
Ανευθυνότητα, προχειρότητα, κομματική σκοπιμότητα και καθεστωτική Δημοκρατία!
Τελικά για την ΝΔ η ψήφος έχει τιμή και όχι αξία!