Ευρωπαϊκό στίγμα

 

Το πολιτικό στίγμα για την παρουσία μας στο Ευροκοινοβούλιο είναι κανόνας και ως κανόνας είναι απαράβατος. Αποτελεί δέσμευση για όποιον συμμετέχει και ταυτόχρονα δεσμέυει το Όραμα Ελλάδος απέναντι στους πολίτες που θα επιλέξουν να το ψηφίσουν.
Συμπεριφορά χωρίς δογματισμό, προκατάληψη και φανατισμό. Τήρηση του κανόνα δεοντολογίας. Εξωστρέφεια.
Πολιτική ταυτότητα ως ανεξάρτητοι με προσεκτική προσέγγιση των θεμάτων και υποστήριξη όσων είναι σύμφωνα με τις δεσμέυσεις μας απέναντι στον Ελληνικό λαό.
Ιδεολογία ορίζεται ως Ευρωπαίοι πολίτες, υποστηρίζοντας την ένωση των κρατών και των λαών και όχι την ομογενοποίησή τους.
Στόχος η ανάδειξη των προβλημάτων λειτουργείας, ενσωμάτωση των θέσεών μας, προσέλκυση άλλων ευροβουλευτών, ίδρυση Ευρωπαϊκού κόμματος. Υποστήριξη των Ελληνικών αλλά και Κυπριακών θεμάτων. Ουσιαστική συμμετοχή σε συνεδριάσεις και επιτροπές.
Ομάδα με εκπροσώπους από όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους. Αγροκτηνοτρόφοι, τεχνίτες, εργάτες, επιχηρηματίες, επιστήμονες κλπ. Με αυτήν τη σύνθεση στην ομάδα, πολίτες που ζουν και βιώνουν τις επιπτώσεις της πολιτικής, θα καταφέρουμς να φέρουμε τον ρεαλισμό και να κάνουμε την επαναφορά στην πραγματικότητα.