Η Ευρωπαϊκή θέση του ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ είναι σαφής και ξεκάθαρη

 

Θα συμμετέχουμε ως ανεξάρτητοι,
θα προωθούμε ότι είναι κοινωνικά δίκαιο
και θα θέσουμε τα παρακάτω ζητήματα.

 

  • Σεβασμό στην κουλτούρα, την παράδοση και την ιδιετερότητα του κάθε κράτους-μέλους. Ένωση χωρών είναι και όχι συγχώνευση. Πολύχρωμο μωσαϊκό, και όχι απόχρωση του γκρι. Κράτη και λαοί με ταυτότητα
  • Αμεσότητα στις σχέσεις με τους πολίτες, μείωση της απόστασης από την πραγματικότητα, ευκολία στην πρόσβαση.
  • Διασπορά της αναπτυξιακής πολιτικής, ισότιμα και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε μέλους.
  • Ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, ενίσχυση της μηχανικής και υλικής υποστήριξης, αναβάθμιση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
  • Ευρωπαϊκός στρατός με αμυντικό δόγμα, συμμαχία Ευρώπης, σταδιακή αποχώρηση από το ΝΑΤΟ με ουδέτερη σχέση.
  • Οργάνωση της αποδοχής μεταναστών με προγραμματισμό, συνετή και οργανωμένη απορρόφηση.
  • Μείωση τεχνοκρατών και υποβάθμιση τους από τις θέσεις αποφάσεων.
  • Επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία, με τα αποτελέσματα να έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και όχι εμπορικό.
  • Καταπολέμηση της ανεργίας έμμεσα με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και όχι με επιδοτήσεις ανέργων. Η ανεργία είναι ένα θέμα που το κάθε μέλος πρέπει να αντιμετωπίσει αυτοτελώς και η ΕΕ να είναι στήριγμα και όχι πρωταγωνιστής.