Πρωταρχικός στόχος είναι η πορεία προς την διακυβέρνηση της Ελλάδας κατά την οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα για την αναγέννησή της. Δευτερεύων αλλά περισσότερο σημαντικός είναι η καθιέρωση ενός πολιτικού σχηματισμού ο οποίος θα λειτουργεί με αρχές και αξίες και αυτό θα περάσει στους επόμενους που θα συμμερίζονται αυτά τα θεμέλια και θα αλλάξουν μακροπρόθεσμα την πολιτική πορεία της Ελλάδας.
Το πρόγραμμα περιγράφει όλες τις αλλαγές που θα γίνουν και για πρώτη φορά εξηγεί, όχι με ξύλινο λόγο, την αιτία την δράση και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Την ταυτότητα όμως την καθορίζουν οι πολιτικές αρχές και στο Όραμα Ελλάδος αυτές οι αρχές ενισχύουν το ιδεολογικό πρόσημο που είναι ο Έλληνας πολίτης και ο άνθρωπος.

''προτεραιότητα το κοινωνικό κράτος''

Η παιδεία και η υγεία είναι στην κορυφή, το μεν πρώτο διότι έτσι εξασφαλίζουμε την θετική εξέλιξη της κοινωνίας και το δεύτερο που απλά δεν χρειάζεται ανάλυση.
Εργασία με βάση τις αποδοχές που επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση και ασφάλεια στην εργασία και την καθημερινότητα.
Τα παραπάνω αποτελούν τον βασικό κορμό της κοινωνικής πολιτικής και όταν αυτά τα στοιχεία λειτουργούν σωστά τότε και μόνο τότε έχουμε ισχυρό κράτος.

''κοινωνική πολιτική, εθνική άμυνα, ανάπτυξη, εξέλιξη, ανάδειξη, περιβάλλον''

Η Εθνική άμυνα γενικά περιλαμβάνει την αποτροπή όποιων σχεδίων διεκδικούν κεκτημένα. Απαραβίαστα σύνορα, υποστήριξη των θέσεων της εξωτερικής πολιτικής, έρευνα, ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων, απεξάρτηση από άλλες βιομηχανίες. Τα προηγούμενα είναι βήματα προς την ενίσχυση της άμυνας.
Οι υποδομές ακόμη ανήκουν στο κράτος και με ενίσχυση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δημιουργούμε έναν ισχυρό παράγοντα αποτροπής της αισχροκέρδειας. Ταυτόχρονα η ενίσχυση των κινήτρων για παράλληλη δραστηριότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας συνθέτει ένα σύνολο υπηρεσιών για τους πολίτες και λογικά κέρδη για τους ιδιώτες.
Η ανάδειξη όλου του πολιτισμικού πλούτου και η κατεύθυνση σε ποιοτικά αναβαθμισμένο τουριστικό κοινό είναι ο προορισμός για τον τουρισμό και την εικόνα της Ελλάδας.
Η ενσωμάτωση της οικολογικής συνείδησης στο μυαλό και όχι στα χαράτσια και τις επιβολές είναι ουσιαστικό οικολογικό βήμα.

''για εμάς εξέλιξη, για εκείνους ανάπτυξη
για εκείνους τα νούμερα σε βάρος του πολίτη
για εμάς διαχωρισμός πολίτη από νούμερα''

Εξέλιξη είναι η αναβίωση του παραγωγικού τομέα σε μεγέθη μεγαλύτερα από τη ναυτιλία και τον τουρισμό. Είναι ώρα να παράγουμε και να υπάρχει αυτό το μέγεθος στους δείκτες ανάπτυξης. Εξέλιξη είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, η Ελληνική σημαία στη ναυτιλία, η ανάπτυξη της ακριτικής γραμμής, η έρευνα, η βιομηχανία, η νέες τεχνολογίες, η ιατρική, η ενέργεια, τα υδατοδρόμια, οι ευρεσιτεχνίες, ο αθλητισμός, η ακαδημαϊκή παιδεία, η φιλοσοφία ....
Μετανάστευση με οργάνωση και ζήτηση όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη με όλα τα εργασιακά δικαιώματα χωρίς επεκτάσεις μόνιμης εγκατάστασης. Αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην ρίζα.

''άλλο ανθρώπινα δικαιώματα και άλλο παράλογοι προσδιορισμοί''

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ ψηλά και σε αυτά δεν χωράνε συμμαχίες και διαπραγμάτευση. Τα υποστηρίζουμε σαν ακέραιο σύνολο εντός Ελλάδας, εντός Ευρώπης αλλά και σε τρίτες χώρες. 
Είναι βεβαίως ξεκάθαρο πως υποστηρίζουμε τον άνθρωπο και όχι ανυπόστατους και παράλογους προσδιορισμούς και με αυτό μπαίνει τέλος στην ανόητη όρεξη του καθενός για το ''εάν ο γάιδαρος δικαιούτο να πετά''. Δεν πετάει!