''η αποκοματικοποίηση είναι το πρώτο μεγάλο βήμα ανεξαρτησίας''

Αναγέννηση και εξέλιξη σημαίνουν ανάπτυξη της περιφέρειας. Η περιφέρεια, οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι απαραίτητο να έχουν άμεση επαφή με την κυβέρνηση χωρίς κανέναν κομματικό δεσμό εξάρτησης. Ο ρόλος τους και το έργο τους είναι τοπικού χαρακτήρα
και το κράτος οφείλει να αφουγκράζεται και να συνεργάζεται μαζί τους χωρίς κομματικά κριτήρια.

''όσο τα κόμματα χρωματίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, τον συνδικαλισμό και τα σωματεία
η πρόοδος και η αξιοκρατία θα κάθονται στον πάγκο δίπλα στην
εξέλιξη''

 

Είναι πλέον σαφές πως όπου εκλέχθηκαν ανεξάρτητοι συνδιασμοί υπήρξε πρόοδος. Φυσικά και εκείνοι ως πολίτες ατομικά πιστεύουν σε κάποια παράταξη, αλλά, το έργο τους γίνεται με ανιδιοτέλεια και τοπική προσέγγιση.
Τα παραπάνω είναι δέσμευση του Ιδρυτή από την πρώτη στιγμή και υπεύθυνη δήλωση πως το Όραμα Αναγέννησης Ελλάδος δεν θα υποστηρίξει ποτέ συνδιασμό σε τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, σωματεία. Επίσης δέσμευση είναι πως κανένα κομματικό κριτήριο δεν θα επηρεάσει την κομματική ή κυβερνητική συμπεριφορά.